Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

17Ν

17N ... Παλαιό ...

... Αλλά καλό! ...


Άδεια Creative Commons

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Αράχνη

Ο Ιστός της Αράχνης

Ο ιστός της αράχνης - Σχέδιο με στυλό μελάνης, ψηφιακά επεξεργασμένο από τον Στράτο
Σχέδιο με στυλό μελάνης, ψηφιακά επεξεργασμένο από τον Στράτο.

Μάλλον για κάτι άλλο ξεκίνησε. Βγήκε ... αράχνη και ιστός!


Άδεια Creative Commons