Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Όταν Έχω Διάβασμα Βαριέμαι

ΟΕΔΒ  -  Αναπαύσου εν Ειρήνη
Καλύτερα! Ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων είχε ένα λειτούργημα να επιτελέσει:

Να εκδώσει Διδακτικά Βιβλία για τα παιδιά ... 

... και όχι αυτά τα διαστρεβλωμένα προπαγανδιστικά κείμενα με τα οποία η κα Χαάνα προσπαθεί να αλλοιώσει την γλώσσα, την ιστορία και την θρησκεία ενός ολόκληρου έθνους.

Καλύτερα με φωτοτυπίες! Φανερώνεται έτσι η φθήνεια του όλου εγχειρήματος!

- ΟΕΔΒ,  Αναπαύσου εν Ειρήνη και όταν έρθει εκείνη η Άγια Μέρα της Ανάστασης του Έθνους, θα αναστηθείς και εσύ!

Και σου υπόσχομαι:

Άλλη φορά όταν έχω διάβασμα, δεν θα βαριέμαι!


Άδεια Creative Commons